Veelgestelde vragen

Op al uw vragen een passend antwoord

Waar ligt Draaiwaard

Draaiwaard wordt ontwikkeld door Hoorne Vastgoed. Het markante, vierkante gebouw staat straks in het hart van de nieuwe woonwijk De Draai, aan de oostkant van de gemeente Heerhugowaard.

Wanneer kan ik reageren op een nieuwbouwwoning?

Vanaf 26 juni 12:00uur kunt u zich online inschrijven op de bouwnummers van uw voorkeur. Dit kan op op deze website.

Wanneer hoor ik of ik een woning toegewezen krijg?

Op uiterlijk 4 juli 2020 wordt bekend gemaakt of u een woning toegewezen heeft gekregen. U krijgt hier telefonisch een bericht van. Indien er geen woning aan u is toegewezen krijgt u een bericht per email. U wordt dan automatisch op de reservelijst geplaatst.

Hoe gaat de toewijzing in z’n werk?

Er wordt geloot onder het aantal kandidaten dat in aanmerking wil komen voor een bouwnummer. Zijn er bijvoorbeeld 3 personen voor een bepaald bouwnummer? Dan wordt onder deze kandidaten de woning verloot.

Wanneer start de bouw van Draaiwaard?

De bouw van Draaiwaard zal in maart 2021 aanvangen. Dit is nadrukkelijk een prognose, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Naar verwachting worden de appartementen in Draaiwaard in de zomer van 2022 opgeleverd. Dit is nadrukkelijk een prognose, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wie gaat Draaiwaard bouwen?

Bouwbedrijf De Nijs uit Castricum zal het gebouw gaan realiseren.

Wat voor procedures moeten er nog doorlopen worden?

De omgevingsvergunning is inmiddels ingediend. Overige procedures zijn inmiddels doorlopen. Draaiwaard heeft geen last van de stikstof problematiek en PFAS.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?

Alle woningen worden gebouwd onder Woningborg Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heft u hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet u dat uw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. U heeft bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.woningborg.nl

Is er een gasaansluiting aanwezig?

Nee, er is geen gasaansluiting in Draaiwaard aanwezig. U kookt elektrisch en er is geen CV-ketel in de woning aanwezig.

Wordt de woning inclusief keuken verkocht?

Nee, er is geen keuken in de koopsom inbegrepen.

Wordt de woning inclusief sanitair en tegels verkocht?

De badkamer(s) en toiletruimte(n) worden standaard voorzien van hoogwaardig sanitair en tegelwerk. Kopers kunnen bij de showroom terecht om de badkamer en toilet naar eigen smaak in te richten.

Heeft elke woning een eigen parkeerplaats?

Ja, elke woning heeft een eigen parkeerplaats op het parkeerdek wat alleen bestemd is voor de bewoners.

Huur of koop je de energiebesparende voorzieningen?

Een deel van die energiebesparende voorzieningen in uw huis (o.a. de warmtepomp, boiler en de zonnepanelen) kunt u kopen of huren. In de basis is ervoor gekozen om deze systemen te huren. Kopen (en meefinancieren in je hypotheek) is vaak de aantrekkelijkste optie omdat het in de maandlasten maar een iets scheelt. Omdat kopen niet in iedere situatie per definitie de beste keus is (dit heeft onder andere te maken met je persoonlijke financiële situatie) is dit dus een keuze-optie. Wat in uw geval het slimste is.

Wat is het verschil tussen EPC 0 en Nul op de Meter?

Een EPC van 0 betekent dat het berekende energieverbruik van de woning zelf nul is. De zonnepanelen op het dak wekken het theoretische gebouwgebonden energieverbruik op. Daarin zit de energie voor verwarmen, koelen, warm water en ventilatie. Het gebruik voor huishoudelijke apparatuur komt daar nog bij, evenals de kosten voor de aansluiting van de netbeheerder en uw energieleverancier. Bij Nul op de Meter worden er extra zonnepanelen op het dak geplaatst. Daardoor is er voldoende eigen elektriciteitsopwekking om ook het huishoudelijk gebruik te compenseren. Uw woning wekt dan genoeg elektriciteit op om het volledige verbruik te compenseren.

Hoe wordt de woning afgewerkt en welke materialen worden er gebruikt

Voor de afwerking van de woning verwijzen wij u naar de technische omschrijven die op draaiwaard.nl gedownload kan worden.

Hoeveel bedragen de servicekosten?

De servicekosten bedragen circa 1,85 per m2. Hierbij wordt de oppervlakte van het terras/ balkon niet meegerekend. Vanuit de servicekosten worden onder andere de opstal en brandverzekering betaald, schoonmaakkosten voor de algemene ruimten, dagelijks onderhoud en reservering voor groot onderhoud.

Wat zijn de mogelijkheden voor het meer- en minderwerk?

Er zijn voldoende mogelijkheden om de woning helemaal naar uw eigen wens aan te passen. De keuze lijst kunt u bekijken op deze website.

Hoe wordt de Vomar Voordeelmarkt bevoorraad?

De bevoorrading van de Vomar Voordeelmarkt zal in een afgesloten interne losruimte plaatsvinden welke aan de (noord)westkant van het appartementencomplex is gelegen. Op deze wijze zult u geen hinder ondervinden. De winkel wordt circa 3 x per dag bevoorraad.